Say hello to the world

Vrtić Luna Say Hello to The World

Say hello to the world je projekt koji nudi virtualnu šetnju po svijetu, upoznavanje kultura, običaja i i djece iz cijelog svijeta.