Bubamarice siječanj 2022

Za naše zaigrane Bubamare, siječanj je bio mjesec prepoznavanja i razlikovanja emocija. S obzirom na to da djeca nemaju razvijen analitičko – racionalni um, njihovi zaključci i dojmovi donose se isključivo na
emocionalnoj razini. Kako osim roditelja, važnu ulogu u polju svakog razvoju djeteta imaju odgojitelji,
potrebno je da su znatiželjni i zainteresirani za djetetov unutrašnji svijet. Djeca od najranijih dana ulaze u
dugotrajan proces sazrijevanja i stjecanja iskustava koje će im kasnije omogućiti razlikovati vlastite emocije i pomoći u njihovoj kontroli.


Dječje emocije su kratkotrajne, snažne, nestabilne, spontane i izravne. Uz pomoć fotografija imenovali smo razna emotivna stanja te tako potaknuli razgovor o emocijama kako bi poticali socio – emocionalni razvoj ove skupine. Imali smo razne spoznajne aktivnosti na ovu temu a izradili smo i lica raznih raspoloženja pri čemu su djeca birala kako se njihov zamišljeni lik osjeća.