Say hello to the world

Vrtić Luna Say Hello to The World

Say hello to the world je projekt koji nudi virtualnu šetnju po cijelom svijetu, upoznavanje raznih kultura, običaja i upoznavanje s djecom iz cijelog svijeta.

Sam cilj projekta je međunarodno sudjelovanje što više vrtića, upoznavanje užega i širega, društvenog, prirodnog i kulturnog okruženja te međukulturalnih i drugih razlika.
Tu djeca kroz razne aktivnosti rješavaju probleme netolerantnosti, prevladavaju stereotipe, predrasude te jedni druge osvještavaju o važnosti zdravoga okruženja.

Uključivanjem u program, upoznavanjem i otkrivanjem domaćeg okruženja i širega svijeta kod djece se oblikuje narodna i državna svijest. Djeca spoznaju kako je uređeno društvo, upoznaju se s različitim funkcijama društvene okoline, sa zanimanjima, radnom i kulturnom okolinom.

Kroz projekt djeca se upoznaju s raznim kulturama i tradicijama, razvijaju svoju kreativnost, stvaralaštvo, koriste stečena znanja na području igre, kretanja, stvaranja, međusobno povezivanje djece iz europskih i drugih država i stvaranje novih prijateljstava; Djeca kroz igru, kroz pjesme uče tuđe riječi i jezik te promoviraju Hrvatsku.

Vrtić Luna Say Hello to The World

Program “Pet prstiju” sadrži pet tema, a svaki mjesec djeca se upoznaju s jednom.

1. “To sam ja”

2. “Moja obitelj”

3. “Moj vrtić”

4. “Moje mjesto”

5. “Moja država”

6. “Zaključak”

Uključivanjem u projekt “Say hello to the world” djeca iz našeg vrtića stječu:

● Svijest da su ljudi različiti, te da je potrebno poštovati interese i potrebe drugih,

● Utjecaj na pozitivnu sliku o sebi, osjećaj vlastite vrijednosti i dostojanstva,

● Razvijanje tolerancije među djecom, odgoj za mir i nenasilno rješavanje sukoba,

● Neposredno uspostavljanje kontakata i povezivanje s drugim vrtićima ili školama u drugim državama,

● Svijest da su neki dani u godini posebno važni u okolini, u državi,

● Razvijanje sposobnosti sudjelovanja, komunikacije, učenje stranih jezika,

● Povezivanje stručnih timova,

● Upoznavanje djece s prvim i sigurnim korištenjem računala,

● Razvijanje inovativnosti, stvaralaštva, korištenje stečenih informacija i znanja,

● Naziv “Tolerantan vrtić”.

S uključivanjem u projekt “Say hello to the world“ djeca iz vrtića dobivaju:

● Razglednicu za svako dijete,

● Dnevnik putovanja (A5, 40 stranica) za svako dijete,

● Dostup do web aplikacije “My Hello”,

● Certifikat “Tolerantan vrtić“,

● Zastavu “Tolerantan vrtić “ (100 cm x 200 cm),

● Priznanje za sve aktivne stručne djelatnike,

● Nove prijatelje iz širega svijeta.

Ove pedagoške godine međunarodni vrtić s kojim surađujemo je Dječji vrtić “Ježek – korte” iz Izole u Sloveniji.

Vrtić Luna Say Hello to The World
Vrtić Luna Say Hello to The World
Vrtić Luna Say Hello to The World