Upravno vijeće

Odluke i zaključci sa Sjednice Upravnog vijeća održane 03.04.2023.

1. Odluka o natječaju za radna mjesta odgojitelja
2. Odluka o upisima za 2023/2024 godinu

Odluke i zaključci sa Sjednice Upravnog vijeća održane 20.02.2023.

1. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Dječjeg vrtića Luna
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Statuta Dječjeg vrtića Luna- pročišćeni tekst

Odluke i zaključci sa Sjednice Upravnog vijeća održane 27.01.2023.

1. Rezultati natječaja za radna mjesta odgojitelja i pedagoga

Odluke i zaključci sa Sjednice Upravnog vijeća održane 09.01.2023.

 1. Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Luna
 2. Odluka o natječaju za radna mjesta odgojitelja i pedagoga

Odluke i zaključci sa Sjednice Upravnog vijeća održane 14.10.2022.

 1. Rezultati natječaja za radno mjesto odgojitelja i psihologa
 2. Rad i aktivnosti u proteklom periodu i planirane aktivnosti tijekom zimskih mjeseci
 3. Uvođenje eura, uplatnice u eurima od 01.01.2023.

Odluke i zaključci sa Sjednice Upravnog vijeća održane 26.09.2022.

 1. Objava natječaja za radno mjesto odgojiteljica i radno mjesto psihologa
 2. Izbor članova Upravnog vijeća

Odluke i zaključci sa Sjednice Upravnog vijeća održane 16.09.2022.

 1. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Luna za pedagošku godinu 2022/2023.

Odluke i zaključci sa Sjednice Upravnog vijeća održane 29.08.2022.

 1. Godišnji izvještaj o radu Dječjeg vrtića Luna za pedagošku godinu 2021/2022
 2. Povećanje ekonomske cijene

Odluke i zaključci sa Sjednice Upravnog vijeća održane 26.05.2022.

 1. Odluke o zapošljavanju radnika temeljem objavljenog natječaja
 2. Kratki izvještaj o aktivnostima tijekom proteklog perioda
 3. Organizacija rada tijekom ljetnih mjeseci

Odluke i zaključci sa Sjednice Upravnog vijeća održane 04.04.2022.

 1. Objava Natječaja za radno mjesto odgojiteljice i za radno mjesto pedagoga
 2. Odluka o upisima za pedagošku godinu 2022/2023

Odluke i zaključci sa Sjednica Upravnog vijeća održana 18.02.2022.

 1. Kratki izvještaj o radu u proteklom razdoblju i plan rada za naredno razdoblje

Odluke i zaključci sa sjednice Upravnog vijeća održane 17.12.2021.

 1. Rezultati natječaja, izbor radnika za radno mjesto odgojitelja
 2. Odluka o Izmjeni Godišnjeg plana i programa rada DV Luna za 2021./2022.
 3. Odluka o promjena radnog vremena vrtića i uvođenju produljenog radnog vremena

Odluke i zaključci sa sjednice Upravnog vijeća održane 30.11.2021.

 1. Dječji vrtić Luna proširuje svoje kapacitete za jednu vrtićku skupinu
 2. Informacije o Projektu Dječjeg vrtića Luna koji će biti sufinanciran sredstvima EU fondova
 3. Odluka o Natječaju za radna mjesta odgojitelje, pedagoga, psihologa i logopeda
 4. Promjena Ugovora o radu za ravnateljicu DV Luna

Odluke i zaključci sa sjednice Upravnog vijeća održane 21.09.2021.

 1. Prihvaća se Plan i program rada DV Luna za pedagošku 2021./2022.
 2. Prihvaća se Kurikulum DV Luna za pedagošku godinu 2021./2022.

Odluke i zaključci sa sjednice Upravnog vijeća održane 20.04.2021.

 1. S obzirom da se neke odgojiteljice bile pozitivne na COVID, tijekom mjeseca ožujka 2021. neke skupine su bile u samoizolaciji.
 2. Donesena odluka o ponavljanju natječaja za radno mjesto ravnatelja

Odluke i zaključci sa sjednice Upravnog vijeća održane 28.01.2021.

 1. Donesena odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto ravnatelja.

Odluke i zaključci sa sjednice Upravnog vijeća održane 22.01.2021.

 1. Na temelju natječaja za radna mjesta odgojitelja (7 kandidata) koji je objavljen na mrežnim stranicama vrtića i Zavodu za zapošljavanje, Upravno vijeće donosi odluku da se u radni odnos primi 7 odgojiteljica na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, najduže do pet mjeseci temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Osnivač daje suglasnost na odluku.
 2. Upravno vijeće raspravljalo o Rješenju prosvjetne inspekcije temeljem nadzora koji je proveden 06.12.2019. 

Odluke i zaključci sa sjednice Upravnog vijeća održane 04.01.2021.

 1. Donesena odluka o imenovanju službenika za informiranje,
 2. Donesena odluka o raspisivanju natječaja za radna mjesta odgojitelja.

Odluke i zaključci sa sjednice Upravnog vijeća održane 18.12.2020.

 1. Upravno vijeće raspravljalo o Rješenju prosvjetne inspekcije temeljem nadzora koji je proveden 16.10.2020. Zaključeno da se postupi po rješenju.
 2. S obzirom da su neke odgojiteljice bile pozitivne na COVID, tijekom mjeseca studenog i prosinca 2020. neke skupine su bile u samoizolaciji.
 3. S obzirom na epidemiološke uvjete, tradicionalno druženje djece i roditelja neće se održati.

Božićne i novogodišnje aktivnosti odvijat će se unutar skupina i biti dostupni roditeljima na viberu. Održati će se božićni sajam i to na ulaznim terasama za svaku skupinu.

Odluke i zaključci sa sjednice Upravnog vijeća održane 22.09.2020.

 1. Upravno vijeće donosi odluku o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2020./2021. a prethodno raspravljano na sjednici Odgojiteljskog vijeća.
 2. Upravno vijeće donosi odluku o prihvaćanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Luna za pedagošku godinu 2020./2021. a prethodno raspravljano na sjednici Odgojiteljskog vijeća.

Odluke i zaključci sa sjednice Upravnog vijeća održane 28.08.2020.

 1. Na temelju natječaja za radna mjesta odgojitelja (7 kandidata) koji je objavljen na mrežnim stranicama vrtića i Zavodu za zapošljavanje, Upravno vijeće donosi odluku da se radni odnos primi 7 odgojiteljica na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, najduže do pet mjeseci temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Osnivač daje suglasnost na odluku. Donesena odluka o rezultatima natječaja za radna mjesta odgojitelja.
 2. Upravno vijeće donosi odluku o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu vrtića za pedagošku godinu 2019./2020., a prethodno raspravljano na sjednici Odgojiteljskog vijeća.

Odluke i zaključci sa sjednice Upravnog vijeća održane 04.08.2020.

 1. Donesena odluka o raspisivanju natječaja za radna mjesta odgojitelja.
 2. Raspravljalo se o rezultatima upisa za pedagošku godinu 2020./2021.

Odluke i zaključci sa sjednice Upravnog vijeća održane 12.05.2020.

 1. Raspravljalo se o poduzetim mjerama vezano za pandemiju COVID 19, načinu rada u vrtiću, organizaciji rada , obvezama roditelja i cjelokupnoj situaciji.
 2. Raspravljalo se o subvencijama gradova i općina, naročito subvencijama Grada Rijeke.
 3. Donesena je odluka o upisima za pedagošku godinu 2020./2021. koji će biti provedeni od 18.05.2020. do 22.05.2020. Svi detalji vezano za upis bit će objavljeni na web stranici vrtića. Upisi će se vršiti uglavnom mailom, poštanskim putem i iznimno osobnim dolaskom zbog situacije vezano za COVID 19.
 4. Pohvaljeno je uređenje vrtićkog dvorišta i zahvaljeno je svim onima koji su u tome sudjelovali.

Odluke i zaključci sa sjednice Upravnog vijeća održane 20.01.2020.

 1. Na temelju natječaj za radno mjesto odgojitelja (8 kandidata) koji se objavio 10.01.2020. na mrežnim stranicama vrtića i na Zavodu za zapošljavanje Rijeka, Upravno vijeće donosi odluku da se u radni odnos primi 1 kandidat na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme i 7 kandidata na određeno vrijeme, puno radno vrijeme najduže do pet mjeseci temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju članak 26, stavak 5 i 6. Osnivač daje suglasnost na odluku Upravnog vijeća.
 2. Na temelju natječaj za radno mjesto ravnatelja na neodređeno vrijeme na nepuno radno vrijeme, 3 sata tjedno koji je bio objavljen 10.01.2020. na mrežnim stranicama vrtića i na Zavodu za zapošljavanje Rijeka, te u Narodnim novinama, Upravno vijeće donosi odluku da se dosadašnjoj ravnateljici produži mandat za naredno mandatno razdoblje. Osnivač daje suglasnost na odluku Upravnog vijeća.

Odluke i zaključci sa sjednice Upravnog vijeća održane 07.01.2020.

 1. Raspisuje se natječaj za radno mjesto odgojitelja (8 kandidata).
 2. Raspisuje se natječaj za radno mjesto ravnatelja.